• Tô Châu DAAO

Trong bảng vệ sinh cần thay bộ lọc HEPA trong bao lâu?

Each purification table will be used in the high efficiency filter, because the main accessories in the super clean table include the high efficiency filter and fan, the use of different accessories will be different, the general filter belongs to the wearing parts, because when to thay thế là người dùng phải quan tâm đến vấn đề.

1

Để xem khi nào bộ lọc HEPA trong bảng thanh lọc được thay thế, có thể tham khảo hai điểm sau:
Trong trường hợp này: chẳng hạn như bộ lọc hiệu suất cao được lắp đặt trong bảng làm sạch bề mặt, bạn có thể sử dụng đồng hồ đo chênh lệch áp suất ở trên.

2

Chừng nào đạt đến điện trở cuối cùng, thì cần phải xem xét thay thế nó.
Tình huống thứ hai: là sử dụng máy đếm hạt đo, hạt bụi vượt quá tiêu chuẩn thì cần phải thay thế.
Theo tình hình, bộ lọc HEPA có thể được sử dụng trong 2-3 năm trong môi trường chung.


Thời gian đăng: Tháng 10-20-2022